Strefa Schengen

Strefa Schengen to obszar, w którym została zniesiona kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Istnieje również współpraca pomiędzy służbami państw wchodzących w jej skład. Zakres takich działań obejmuje przede wszystkim policję i sądy w sprawach kryminalnych, a także System Informacyjny Schengen.

Ściśle określone i jednolite zasady dotyczą wzmożonych kontroli wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na granicach zewnętrznych. W strefie Schengen zrzeszonych jest obecnie 25 europejskich krajów. Niektóre z nich, takie jak Szwajcaria, Norwegia czy Islandia, nie należą do Unii Europejskiej – nie jest to bowiem wymóg konieczny. Ponadto kraje członkowskie Układu Schengen nie są zobligowane do posiadania jednostki pieniężnej w postaci euro.

System Informacyjny Schengen stanowi wspólną, elektroniczną bazę danych na temat osób i przedmiotów. Zapewnia on wymianę niezbędnych informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ochronę granic, wydawanie wiz oraz organami zajmującymi się bezpieczeństwem obywateli. Każde państwo członkowskie wprowadza do swojego systemu odpowiednie dane, które dostępne są dla określonych służb innych państw strefy, w niezbędnym dla nich zakresie. Pozwala to między innymi na ułatwienie prac poszukiwawczych osób ściganych listem gończym.

Członkostwo w strefie Schengen oznacza również zniesienie kontroli granicznej pomiędzy państwami unijnymi. Ponadto zlikwidowane są przejścia graniczne na wewnętrznych granicach lądowych strefy, a ich przekraczanie jest możliwe w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.