Kraje strefy euro

W krajach strefy euro obecnie zrzeszonych jest 17 państw członkowskich Unii Europejskiej. Należą do nich : Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Słowacja oraz Finlandia.

Nie wszystkie kraje unijne zdecydowały się jednak na wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty jako oficjalnej jednostki płatniczej. W tym gronie znajduje się między innymi nasz kraj. Do tej pory nie jest wiadome kiedy waluta UE w Polsce zagości na stałe. Najbliższa przyszłość powinna dać nam odpowiedź na to pytanie.

Euro w pierwszych krajach członkowskich zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 roku w formie transakcji bezgotówkowych, a trzy lata później była już oficjalnym środkiem płatniczym w 10 państwach, zastępując ich dotychczasowe jednostki walutowe.

Do strefy euro nie przystąpiły jednak trzy kraje, będące członkami Unii Europejskiej. Stan ten jest aktualny na dzień dzisiejszy i dotyczy Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji, które zachowały swoje dawne jednostki odpowiednio w postaci funta szterlinga, korony duńskiej oraz korony szwedzkiej. Większość Szwedów w referendum zagłosowała przeciwko wprowadzeniu euro (podobnie jak to miało miejsce w Danii). Wielka Brytania natomiast na skutek uzyskania w 1993 roku klauzuli „opt-out” do traktatu z Maastricht nie jest zobowiązana do przyjęcia członkowskiej waluty Europy.

Podczas słynnego kryzysu w 2008 roku odnotowano wyraźny spadek PKB w strefie euro. Te wydarzenia skutkowały największą w historii tej waluty recesję, która pogłębiała się przez następne dwa lata. W celu zahamowania tego procesu, w roku 2010 Irlandia i Grecja otrzymały od UE pomoc finansową w wysokości odpowiednio 85 i 110 mld euro.